Havenbeveiliging

De havenbeveiligers verrichten beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en schepen om deze te beveiligen tegen criminaliteit en terrorisme. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenvervoer, waarbij de internationale richtlijn ISPS en de Nederlandse havenbeveiligingswet als uitgangspunt dienen.